Massage Utbildning i flera steg till Diplomerad Massör

Efter avslutad utbildning till Diplomerad Massör har du djupa kunskaper i den svenska klassiska massagen. Du kan ge både förebyggande och friskvårdande massage, en behaglig hel- och delkroppsmassage, ansiktsmassage, koppningsmassage, och kan behandla triggerpunkter.

Första delen av utbildningen är: Friskvårdsmassörutbildningen Steg 1) sedan går Diplomerad Massör utbildningen Steg 2)  Efter att du fått godkända praktiska och teoretiska tester, så blir du diplomerad Massör.

Datum under våren: 30-31/3, 27-28/4 och 17-19 maj (Friskvårdsmassagen). Datum under hösten:  14-15 sept, 18-20 okt och 16-17 nov, sedan vid 3 tillfällen under våren 2020 2-3 dagar/tillfälle. (Massörutbildningen).

Innehåll: Du får lära dig nya viktiga muskler utöver dem vi gått igenom under Friskvårdsmassage utbildningen. Du får lära dig deras anatomi och fysiologi, hur dessa behandlas med massage och andra metoder såsom longering och terapeutisk muskeltöjning och vi kommer även börja med triggerpunktsbehandling. Du får också lära dig egenvårdsmetoder för stretching och träning för varje muskel. Du kommer också få kunskaper i hur du behandlar andningsmuskulaturen. Du får undervisning i hur du kan komplettera behandlingen med koppningsmassage, som är en väldigt effektiv behandlingsmetod. Det ingår även Grundmedicin inkl hjärt och lungräddning.

Läs vidare på: MASSAGE UTBILDNINGAR

 

2018-12-01 08:26