Avslappnande massage och djupgående terapeutisk massage.
Li Bergenstråhle: Huvudlärare på massageutbildningarna.
Muskeltest och terapeutisk stretch.
Koppningsmassage
Massage av fötter.
Studielokalen på Essense
Praktik - friskvårdsmassör eleverna praktiserar.
Diplomerade Friskvårdsmassörer november 2018. Av dessa har 4 st anmält sig till Massörutbildningen hösten 2019.
Diplomerade Friskvårdsmassörer maj 2019. Av dessa kommer 7 st gå vidare på Massör utbildningen hösten 2019.